22/3/14

πρωτογενές πλεόνασμα και "πολιτικός κόσμος" - οι προσπάθειες, όπως το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν αποτελούν διαρθρωτική αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος - αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών πρόσκαιρης ανακούφισης πού θα επιτρέψουν ξανά την ανακύκλωση του προηγούμενου φαύλου παιγνιδιού μεταξύ κομμάτων και ψηφοφόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου