21/5/14

Τι Ευρώπη θέλουμε; - κάποια απογοητευτικά σημεία του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαικής Ενωσης

Αν δεν είχαμε τα δικά μας χάλια, θα είχε ενδιαφέρον με αφορμή τις ευρω-εκλογές να ενδιαφερθούμε, έστω γιά λίγο, γιά την Ευρωπαική Ενωση.
Τί είναι σήμερα η Ευρωπαική Ενωση;
Ποιές είναι οι αρμοδιότητες της;
Πώς λειτουργεί;
Ποιά είναι τα όργανα της και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;